Záruka

Kdy lze záruku NETGEAR uplatnit

Záruka NETGEAR se vztahuje na veškeré produkty této značky zakoupené u jejích autorizovaných prodejců. Osoba, která produkt vlastní, musí být zároveň jeho prvním majitelem a nákup zařízení musí podložit kupním dokladem s přesným datem, kdy ke koupi došlo. V opačném případě nebude reklamace zařízení bohužel uznána.


Kdy nelze záruku NETGEAR uplatnit

Záruku NETGEAR zároveň nelze uplatnit v následujících případech:

  • Poškození zařízení způsobené jeho přepravou, uskladněním, nevhodnou manipulací, nehodou či způsobem užívání, který je v rozporu s instrukcemi uvedenými v přiloženém manuálu.
  • Poškození zařízení způsobené používáním nevhodných a nekvalitních baterií.
  • Odstranění, poškození či výměna sériového čísla umístěného na zařízení.
  • Oprava či úprava zařízení někým jiným, než společností NETGEAR či jím určeným zástupcem.
  • Nákup zařízení u neautorizovaného prodejce společnosti NETGEAR.

Povinnosti zákazníka

Zákazník, který hodlá uplatnit záruku NETGEAR, je povinen:

  • Kontaktovat technickou podporu společnosti NETGEAR a vyžádat si u ní RMA číslo.
  • Vrátit poškozený produkt na adresu uvedenou technickou podporou společnosti NETGEAR (na vlastní náklady).
  • Předložit kupní doklad s konkrétním datem nákupu poškozeného zařízení.

V případě, že porouchané zařízení umožňuje ukládat softwarové programy, data či jiný typ informací, je zákazník povinen tato data za účelem jejich ochrany zálohovat. Během opravy daného zařízení může dojít k jejich ztrátě, záměně či přeformátování. V takovém případě společnost NETGEAR ani její zástupci za ztrátu dat nenesou žádnou zodpovědnost.


Povinnosti společnosti NETGEAR

V případě dodržení povinností zákazníka se společnost NETGEAR zavazuje nahradit poškozené zařízení za stejný produkt či produkt plně odpovídající jeho funkcionalitám. Náklady na zaslání náhradního produktu jsou hrazeny společností NETGEAR. V případě, že požadovaný produkt není možné dodat, je zákazníkovi navrácena finanční částka, za niž zařízení zakoupil.

Důležité!

Pro získání bezplatné podpory produktu a řady dalších potřebných informací a dokumentů je potřeba zakoupený produkt zaregistrovat. Učinit tak můžete zde


Firemní zákazníci a záruka Next business day (NBD)

Společnost NETGEAR nabízí svým firemním zákazníkům unikátní kombinaci hardwarové a Next Business Day záruky, vztahující se na vybrané byznysové produkty řady ProSAFE, ReadyNAS a ReadyDATA. Majitelé těchto produktů mohou své poškozené zařízení nejen kdykoliv reklamovat, ale zároveň si bezplatně zažádat o jeho výměnu během následujícího pracovního dne.

Uplatnění NBD záruky je velmi snadné. Stačí, aby majitel zařízení kontaktoval výrobce a nahlásil mu poruchu svého zařízení nejpozději do 14:00. Pokud tak učiní a výrobce mu reklamaci potvrdí, obdrží zákazník náhradní zařízení nadcházející pracovní den. Po jeho obdržení pak stačí vadné zařízení zaslat zpět na adresu uvedenou výrobcem.