Záruka

Kdy lze záruku NETGEAR uplatnit

Záruka NETGEAR se vztahuje na veškeré produkty této značky zakoupené u jejích autorizovaných prodejců. Osoba, která produkt vlastní, musí být zároveň jeho prvním majitelem a nákup zařízení musí podložit kupním dokladem s přesným datem, kdy ke koupi došlo. V opačném případě nebude reklamace zařízení bohužel uznána.


Kdy nelze záruku NETGEAR uplatnit

Záruku NETGEAR zároveň nelze uplatnit v následujících případech:

  • Poškození zařízení způsobené jeho přepravou, uskladněním, nevhodnou manipulací, nehodou či způsobem užívání, který je v rozporu s instrukcemi uvedenými v přiloženém manuálu.

  • Poškození zařízení způsobené používáním nevhodných a nekvalitních baterií.

  • Odstranění, poškození či výměna sériového čísla umístěného na zařízení.

  • Oprava či úprava zařízení někým jiným, než společností NETGEAR či jím určeným zástupcem.

  • Nákup zařízení u neautorizovaného prodejce společnosti NETGEAR.


Registrace

Produkty s nadstandardní zárukou musejí být při zakoupení registrovány u společnosti NETGEAR. V opačném případě se na ně vztahuje zákonem stanovená standardní záruční doba.

Registrace je nutná také pro získání bezplatné podpory produktu a řady dalších potřebných informací a dokumentů.

Zakoupené zařízení je možné si zaregistrovat zde (EN).


Povinnosti zákazníka

Zákazník, který hodlá uplatnit záruku NETGEAR, je povinen:

  • Kontaktovat technickou podporu společnosti NETGEAR a vyžádat si u ní RMA číslo.
  • Vrátit poškozený produkt na adresu uvedenou technickou podporou společnosti NETGEAR (na vlastní náklady).
  • Předložit kupní doklad s konkrétním datem nákupu poškozeného zařízení.

V případě, že porouchané zařízení umožňuje ukládat softwarové programy, data či jiný typ informací, je zákazník povinen tato data za účelem jejich ochrany zálohovat. Během opravy daného zařízení může dojít k jejich ztrátě, záměně či přeformátování. V takovém případě společnost NETGEAR ani její zástupci za ztrátu dat nenesou žádnou zodpovědnost.


Povinnosti společnosti NETGEAR

V případě dodržení povinností zákazníka se společnost NETGEAR zavazuje nahradit poškozené zařízení za stejný produkt či produkt plně odpovídající jeho funkcionalitám. Náklady na zaslání náhradního produktu jsou hrazeny společností NETGEAR. V případě, že požadovaný produkt není možné dodat, je zákazníkovi navrácena finanční částka, za niž zařízení zakoupil.


Firemní zákazníci a záruka Next business day (NBD)

Společnost NETGEAR nabízí svým firemním zákazníkům unikátní kombinaci hardwarové a Next Business Day záruky, vztahující se na vybrané byznysové produkty řady ProSAFE, ReadyNAS a ReadyDATA. Majitelé těchto produktů mohou své poškozené zařízení nejen kdykoliv reklamovat, ale zároveň si bezplatně zažádat o jeho výměnu během následujícího pracovního dne.

Uplatnění NBD záruky je velmi snadné. Stačí, aby majitel zařízení kontaktoval výrobce a nahlásil mu poruchu svého zařízení nejpozději do 14:00. Pokud tak učiní a výrobce mu reklamaci potvrdí, obdrží zákazník náhradní zařízení nadcházející pracovní den. Po jeho obdržení pak stačí vadné zařízení zaslat zpět na adresu uvedenou výrobcem.

POZOR!!

Firemní produkty NETGEAR je potřeba v období do 90 dnů od jejich zakoupení registrovat. V opačném případě se na ně váže minimální záruční lhůta stanovená místními zákony. Zakoupené produkty lze registrovat zde (EN). Zařízení řady NETGEAR Insight musí být registrována skrze aplikaci Insight.

Omezená doživotní záruka poskytovaná na přepínače, kromě plně spravovatelných přepínačů, je nyní definována jako záruční lhůta, která pokrývá období až 5 let poté, co produkt (včetně jeho revizí), dosáhl konce své životnosti.