FAQ: Routery NETGEAR

R8500

Co je to MU-MIMO?

MU-MIMO je nová Wi-Fi technologie, která umožňuje vícerům 1x1 či 2x2 klientům bezdrátově přenášet a přijímat data současně. Doposud routery přenášely datové balíčky jeden po druhém, a to i v případě většího počtu Wi-Fi klientů.


Co je to agregace ethernetových portů?

Agregace ethernetových portů umožňuje propojit dva z šesti gigabitových ethernetových LAN portů a nabídnout tak až dvojnásobně vyšší propustnost a zároveň záruku funkčnosti v případě, že jedna z linek selže. Router R8500 podporuje 802.3ad linkový agregační protokol. 


Mohu zapojit běžné ethernetové zařízení do ethernetových portů 1 a 2, jež souží k agregaci a jsou označeny nápisem AGGREGATE?

Ano. Pokud není k ethernetovým portům 1 a 2 připojeno zařízení, jenž podporuje agregaci ethernetových portů, budou se tyto porty chovat jako běžné ethernetové porty.


Proč je router R8500 vybaven čtyřmi anténami, když podporuje třípásmové připojení?

R8500 je třípásmový Wi-Fi router, což znamená, že disponuje třemi Wi-Fi pásmy: jedním 2,4GHz a dvěma 5GHz. Router je zároveň vybaven čtyřmi externími a čtyřmi interními anténami, jež si tato pásma vzájemně přerozdělují. Zatím co externí antény jsou použity pro 2,4GHz radio a jedno z 5GHz Wi-Fi radií, interní antény slouží pro zbývající 5GHz Wi-Fi radio.


Co je aktivní anténa a jaké jsou její výhody?

Aktivní antény NETGEAR oproti klasickým externím anténám, které pouze přenášejí Wi-Fi signál z mobilního zařízení směrem k routeru, tento signál dále zesilují a minimalizují tak případný okolní šum. Výsledkem je nová úroveň kvality připojení s širokým pokrytím, a to i v případě méně výkonných mobilních zařízení.


Jakého výkonu dosahují antény routeru R8500?

Router R8500 je vybaven třemi druhy antén. V případě 2,4GHz pásma jsou nasazeny 2dbi antény, externí 5GHz antény jsou 1dbi a interní 5GHz antény pak 3dbi.


Podporuje router R8500 funkci Jumbo Frames?

Ne.


Podporuje router R8500 funkce WDS či Repeating?

Ne.


Disponuje router R8500 SPI firewallem?

Ano, R8500 disponuje vestavěným SPI firewallem, nelze ho však přizpůsobovat.


Proč LED ukazatel nereaguje na připojení USB zařízení do USB portu?

Router nebyl schopen rozeznat připojené USB zařízení. V takovém případě zkuste zařízení vložit do jiného USB portu či použijte jiné USB zařízení. 


Proč je potřeba pravidelně aktualizovat firmware?

Nejnovější firmware zajišťuje vyšší stabilitu, funkcionalitu i výkon routeru. Zároveň opravuje případné nedostatky.


Jak získám nejnovější firmware?

Prostřednictvím aplikace NETGEAR genie, kdy se router připojí k webové stránce NETGEAR, z níž automaticky instaluje příslušný firmware.

Nejnovější firmware lze stáhnout také manuálně:

1. Sepište si změny v nastavení, které jste učinili od původního továrního nastavení. Můžete je po nahrání nového firmwaru potřebovat.

2. Navštivte webovou stránku https://support.netgear.com, zvolte model zařízení a stáhněte příslušný firmware.

3. Na počítači, který je připojený k síti, otevřete webový prohlížeč.

4. Do prohlížeče vepište webovou adresu https://www.routerlogin.com. Pokud webová stránka nefunguje, zkuste následující možnosti:

  • https://www.routerlogin.net
  • https://192.168.1.1
  • https://192.168.0.1
  • https://10.0.0.1
  • Jak se přihlásit ke svému domácímu routeru NETGEAR?

5. Zadejte své uživatelské jméno a heslo. Pokud jste je dosud nezměnili, použijte přednastavené uživatelské jméno (admin) a heslo (password). Objeví se domovská stránka aplikace NETGEAR genie.

6. Klikněte na ADVANCED > Administration > Router Update. Stránka se aktualizuje.

7. Klikněte na Browse a vyhledejte stažený soubor.

8. Klikněte na Upload. Během nahrávání souboru bude blikat LED ukazatel POWER oranžově. Nahrávání nijak nepřerušujte. Po ukončení procesu se router restartuje, LED ukazatel začne svítit nepřerušovaně.

V průběhu aktualizace firmwaru připojte počítač k síti prostřednictvím kabelu, nikoliv bezdrátově.

Jak obnovím tovární nastavení routeru?

1. Stiskněte po dobu minimálně pěti vteřin tlačítko Reset umístěné v zadní části routeru.

2. Po uvolnění tlačítka začne příslušný LED ukazatel blikat oranžově. Následně se router restartuje.

3. V případě obnovy továrního nastavení se lze k routeru připojit prostřednictvím webového prohlížeče pomocí přednastaveného uživatelského jména (admin) a hesla (password).