BMW: Od kabelové džungle k dokonalosti

Německá automobilová společnost BMW je známá po celém světě svou precizností a vysokou výkonností. Právě tyto dvě hodnoty jsou charakteristické i pro její distribuční síť Coastline BMW, založenou před 22 lety Karlem Kurzem ve městě Caloundra na Slunečním Pobřeží. Po tři generace Kurzové usilovně pracovali, aby z Coastline BMW vytvořili jednu z nejoceňovanějších dealerských společností v australské historii. 

Výzva

V roce 2008 se Coastline BMW stala první australskou franšízou, která zavedla Auto-IT UNITS™ - softwarový systém umožňující efektivní řízení jejích dealerů. Jeho prostřednictvím mělo dojít ke zvýšení produktivity a rentability společnosti i ke zkvalitnění služeb poskytovaných jejím zákazníkům.

Požadavky tohoto výkonného softwaru ovšem rychle přesáhly kapacitu stávajícího serveru a síťové infrastruktury, což vedlo ke značnému zpomalení systému a k následnému snížení jeho produktivity. Ve snaze o nápravu se v průběhu několika let stala přepínačová infrastruktura značně nepřehlednou. Ředitel společnosti, Tristan Kurz, proto začal hledat řešení, jak firemní IT infrastrukturu účinně zefektivnit a vyvést ji z kabelové džungle.

Costline BMW do projektu zapojila svého IT administrátora, společnost Xceed IT, jehož úkolem bylo navrhnout komplexní řešení poskytující odpovídající množství škálovatelných zdrojů a přepínačové řešení pro plynulý síťový provoz a spolehlivé pokrytí požadavků až 50 aktivních uživatelů.  

Řešení

Společnost Xceed IT splnila toto zadání vytvořením virtuálního prostředí složeného z pěti serverů, které využívají čtyři 48-portové gigabitové přepínače Smart řady NETGEAR ProSafe GS748T, a následným zpřehledněním použité kabeláže.

"Potřebovali jsme inteligentní přepínače, které by podpořily celkové řešení a poskytly nám nejlepší soubor funkcí za dostupnou cenu. Přepínače NETGEAR Smart jsme si vybrali zejména kvůli jejich rozmanitým funkcím splňujícím požadavky gigabitové sítě. Důležitá byla samozřejmě také cena. Implementace komplexního Layer 2/Layer 3 managementu by nás u jiných zařízení vyšla třikrát až čtyřikrát dráž, v případě NETGEARu nás přitom pořízení potřebných přepínačů stálo méně než 10 % celkového rozpočtu," uvedl Jonathan Allen, ředitel Xceed IT.

Společnost Xceed IT ocenila také snadnou instalaci a konfiguraci přepínačů, jejichž implementace trvala méně než týden oproti plánovaným dvanácti. Velmi jednoduchá byla podle ní také samotná správa zařízení, kdy přepínače nabízejí přístupné grafické rozhraní, které je mnohem příjemnější, než správa prostřednictvím příkazových řádků.

Dalším klíčovým prvkem, které bylo nutné brát při výběru zařízení v úvahu, bylo velké množství komplexních dat, které Coastline BMW denně zpracovává a rozesílá prostřednictvím systému. Bylo potřeba, aby použité přepínače byly výkonné a jednotlivá data přeposílaly bezchybně, bez jakéhokoliv zpoždění. Použité přepínače NETGEAR Smart to umožňují: díky 48 gigabitovým portům, z nichž každý dokáže zajistit přenos 2 000 megabitů za sekundu v režimu full-duplex, a dalším čtyřem portům Fiber, nabízí každý z přepínačů v rámci páteřní sítě přenos dat o rychlosti 96 gigabitů za sekundu. Zároveň okamžitě připojí k síti jednotlivé servery a uživatele a zprostředkuje jim obrovské množství informací.

Strategie a výběr společnosti Xceed IT se v průběhu času ukázaly jako jednoznačný krok správným směrem, který každým dnem přináší dílčím oddělením Coastline BMW velké přínosy v oblasti řízení, financí i obchodu. Nová IT infrastruktura založená na přepínačích NETGEAR společnosti umožňuje pokračovat v úspěšném tažení za prosperitou a dalším rozvojem.