PRG GEAR (VER)

Pro AV přepínače M4300

PRG GEAR (v minulosti pojmenovaná VER) je celosvětově známá společnost, která působí v živém zábavním průmyslu. Zákazníci z oblasti televize, filmu, hudby, sportu i korporátů na ni spoléhají, pokud jde o expertízu v oblasti zvuku, videa, osvětlení, kamer, mediálních serverů a zajištění veškerého potřebného audio a video vybavení.

PRG GEAR využívá plně spravované Pro AV přepínače M4300 od NETGEAR.

Výzva

V zábavním průmyslu se v minulosti často používaly malé, nespravované přepínače NETGEAR, které sloužily IT specialistům. Když se zákazníci PRG GEAR začali přesouvat do složitějších prostředí a chtěli začít používat větší displeje, potřebovali zavést přepínání třetí úrovně a větší kapacitu vláken. Když si PRG GEAR vybíral komplexnější přepínače, nezaměřoval se pouze na páteř vláken a další technické parametry, ale také na celkové náklady, včetně ceny za podporu. 


"Můžeme otevřeně říct, že úroveň podpory, kterou dostáváme od společnosti NETGEAR, bychom pravděpodobně od žádného jiného dodavatele nezískali. Rozhodně se nám všem potvrdilo, že jsme si NETGEAR vybrali jako toho správného partnera." - Scott Blair, hlavní produktový a projektový manažer PRG GEAR

Řešení

Nakonec si společnost PRG GEAR vybrala plně spravované přepínače M4300 od NETGEAR, a to zejména pro jejich spolehlivost a okamžitě využitelné funkce AV přes IP. V první vlně nakoupila 120 kusů.

Zanedlouho poté chtěl jeden z klientů PRG GEAR integrovat 80 přepínačů M4300 se zcela novým systémem LED obrazovek, které PRG GEAR do té doby nikdy netestovala. Díky podpoře společnosti NETGEAR, která zjistila, že byly zapotřebí aktualizace od výrobce LED obrazovek, byl celý systém okamžitě připraven a od té doby bezchybně funguje. Přepínače NETGEAR také společnosti pravidelně pomáhají zkrátit dobu nastavování a nezbytného přerušení provozu.

Jako součást obrovského projektu se silným požadavkem na vysokou kvalitu a výkon v reálném čase, společnosti PRG GEAR a NETGEAR také u jednoho z klientů společně provedly trvalou instalaci více než 100 přepínačů M4300 a tím zajistily bezchybné video na 6,5 tisících LED panelech.