Světový odborník na informační bezpečnost součástí NETGEAR

13.07.2018

Novým členem představenstva společnosti NETGEAR se tento měsíc stal Brad Maiorino, světově uznávaný odborník v oblasti řízení kybernetických, správních a rizikových procesů. Hlavním úkolem Maiorina bude pomoci společnosti NETGEAR lépe předvídat potenciální kybernetické hrozby a pružně a efektivně na ně reagovat.

"Jsem velmi rád, že mohu svými zkušenostmi přispět společnosti NETGEAR k řešení jedné z největších výzev, které jsou dnešní společnosti, jejich partneři a zákazníci vystaveni. Schopnost společností fungovat je dnes přímo svázána s jejich schopností se chránit a reagovat na bezpečnostní rizika, jež jsou v současnosti stále častější a závažnější," řekl Brad Maiorino.

Brad Maiorino se problematice informační bezpečnosti věnuje již 25 let. Své zkušenosti nasbíral a uplatnil v řadě významných společností řadících se do žebříčku Top 50 firem sestavovaným prestižním americkým magazínem Fortune. V roce 2001 Maiorino nastoupil do společnosti General Electric (GE), kde zastával několik pozic v oblasti řízení technologií. Postupně se propracoval na pozici šéfa informační bezpečnosti, kdy dohlížel na celosvětový bezpečností program této společnosti ve všech odvětvích podnikání. Později přestoupil do General Motors (GM), kde navázal na svou předchozí činnost a převzal globální zodpovědnost za informační bezpečnost a předvídání možných rizik s ní spojených.

Od roku 2014 pak Maiorino působil jako viceprezident a šéf informační bezpečnosti ve společnosti Target, v níž se věnoval opatřením po úniku citlivých dat během transformace celé společnosti s cílem ochránit ji před současnými kybernetickými hrozbami. Současně byl také členem představenstva Retail Cyber Intelligence Sharing Center (R-CISC), kde spolupracoval na posílení kolektivní ochrany napříč celým odvětvím průmyslu. Od roku 2017 působil jako výkonný viceprezident a partner ve společnosti Booz Allen Hamilton.

"Brad Maiorino je cennou posilou do představenstva společnosti NETGEAR. Jeho rozsáhlé zkušenosti s komplexními globálními operacemi z něj činí důvěryhodného a vyhledávaného poradce na nejvyšší průmyslové i vládní úrovni. Těšíme se proto, že budeme moci těžit z jeho znalostí a zkušeností, jež nám pomohou úspěšně reagovat na současnou dynamickou situaci v oblasti internetové bezpečnosti," dodal Patrick Lo, předseda a výkonný ředitel společnosti NETGEAR.