NETGEAR rozšířil svou vzdálenou správu Insight o topologické mapy

11.02.2021

NETGEAR přichází na trh s novou verzí vzdálené síťové správy NETGEAR Insight 6.0. Novinka nabízí přehlednější uspořádání firemní sítě prostřednictvím topologických map i užitečné nástroje pro efektivnější správu rozsáhlých bezdrátových řešení.

Moderní malé a středně velké firmy denně připojují ke svým sítím nová zařízení. Tyto sítě se tak stávají stále většími a složitějšími. Nepřetržitý přístup k veškerým důležitým a přehledně zobrazeným síťovým datům je tak pro jejich efektivní správu ze strany majitelů firem i IT pracovníků klíčový.

NETGEAR proto představuje novou verzi vzdálené síťové správy NETGEAR Insight 6.0, doplněnou o funkci Insight Topology. Ta pomáhá firmám skrze topologické mapy a grafy budovat přehledné kabelové a bezdrátové sítě i efektivně plánovat jejich další růst. Topologické mapy a grafy jsou důležitým zdrojem informací také pro IT správce, kterým poskytují lepší kontrolu nad firemní sítí s možností rychleji řešit její případné dílčí problémy.


Uživatelské rozhraní Insight Topology se mění podle toho, jak firemní síť roste a lze ho přizpůsobit konkrétním potřebám správce. K dispozici jsou tři předdefinovaná zobrazení: stromové, abstraktní a SSID (pouze pro bezdrátové sítě).

Součástí nové softwarové výbavy NETGEAR Insight 6.0 jsou vedle topologických map a grafů také nástroje pro správu rozsáhlejších sítí Wi-Fi. Jedná se zejména o následující nástroje:

  • Podpora síťových roamingových standardů Wi-Fi 802.11 k/v/r nabízí zlepšení uživatelského prostředí bezdrátových klientů díky rychlejšímu a plynulejšímu připojení při přechodu z jednoho přístupového bodu na druhý.
  • Vyrovnávání zatížení umožňuje IT správcům vyvážit provoz mezi více přístupovými body a zajistit tak optimální propustnost a výkon celé sítě.
  • Advanced Rate Selection nastavuje omezení přístupových bodů na základě prahové hodnoty síly signálu klienta a počtu klientských zařízení.
  • Izolace klienta na úrovni SSID zajišťuje izolaci jedné bezdrátové sítě od té druhé.
  • Historie roamingu klienta nabízí přehled historie roamingu klienta a umožňuje upravit polohu přístupového bodu i jeho nastavení pro dosažení nejlepšího signálu.

O aplikaci NETGEAR Insight

NETGEAR Insight představuje unikátní řešení v podobě mobilní aplikace a cloudového portálu, které umožňují snadno a rychle nastavit a nakonfigurovat jedno či více firemních zařízení současně a ty následně monitorovat a spravovat odkudkoli na světě v dosahu internetového připojení v nepřetržitém režimu 24/7. Služba uživateli poskytuje veškeré potřebné informace o připojených zařízeních, stavu a zdraví sítě či spotřebovaných datech. V případě neobvyklé situace je majitel nebo IT pracovník okamžitě informován prostřednictvím výstražných notifikací.