Design Wi-Fi: Jak k němu přistupovat?

03.05.2022

Bez bezdrátové sítě se v dnešní době neobejde téměř žádná firma. Pohání celá oddělení, zaměstnance, služby i výrobu. Vytvoření a udržování kvalitní Wi-Fi sítě by proto mělo patřit mezi priority firem.

Prvním krokem ke skvělé bezdrátové síti je tvorba kvalitního designu, tedy plánu pro bezdrátovou síť. Pokud do tvorby návrhu sítě vložíte patřičnou dávku energie, můžete očekávat, že zvýšíte spolehlivost a výkon vaší sítě a ušetříte za zbytečné náklady na síťovou infrastrukturu.

Co znamená design Wi-Fi?

Pod designem Wi-Fi si můžete představit proces, který přemění požadavky vaší firmy na bezdrátové připojení ve vysoce výkonnou a spolehlivou síť. Podle vaší potřeby kapacity (počtu připojených zařízení) a pokrytí (připojených míst) se nastaví přístupové body tak, aby byly uspokojeny požadavky všech uživatelů. Výsledkem je spolehlivá Wi-Fi pro všechna zařízení ve vaší síti, spokojení zaměstnanci i zákazníci.

První krok: definice požadavků

Stěžejním aspektem návrhu výkonné Wi-Fi sítě je definice síťových požadavků. Často se totiž stává, že síť funguje špatně jen kvůli nedotaženému procesu zjišťování požadavků. Požadavky se dělí na dvě hlavní skupiny: firemní a radiofrekvenční.

Byznysové požadavky se přímo odvíjí od konkrétních potřeb vaší firmy. Odpovězte si zejména na otázky: Jaké typy klientů se budou připojovat k vaší síti? Kolik z těchto klientů bude potřebovat souběžný přístup? Jaké je nejméně schopné a nejdůležitější zařízení (Least Capable, Most Important Device) ve vaší firmě? Jaká jsou vaše očekávání od sítě?

Odpovědi na tyto otázky vám pomohou přenést byznysové potřeby do požadavků na design Wi-Fi. Získáte představu o nutném pokrytí, tedy optimalizaci vzdálenosti bezdrátových vysílačů, která zajistí dostatečnou sílu signálu pro připojení všech zařízení. Dále o potřebné kapacitě, což je množství provozu souběžně podporovaného v síti na základě spotřebovávané šířky pásma. A také o požadavcích tzv. nejméně schopného a nejdůležitějšího zařízení. Design Wi-Fi totiž musí vyhovovat i starším zařízením, pokud jsou pro firmu klíčová.

Radiofrekvenční požadavky se vztahují k fyzickému prostředí, ve kterém síť funguje. Prozkoumejte půdorys firmy a získejte informace, které vám pomohou identifikovat chování rádiové frekvence v tomto prostředí.

Všímejte si, jak vysoké jsou stropy v oblasti pokrytí, zda existuje dostatečný přístup k připojení přístupových bodů, z čeho jsou vyrobené stěny nebo jak "hlučné" jsou sousední sítě. Tak zjistíte fakta o překážkách v prostředí, útlumu materiálu stěny a aktivitě radiofrekvenčního spektra.

Vytvoření designu

Po důkladném zjištění požadavků můžete začít navrhovat svou síť. Jak se v návrhu projeví?

  • Pokrytí: Přístupové body přesně umístěte na plán a pokrytí si vizualizujte.
  • Kapacita: Profily užívání zařízení použijte k identifikaci používaných aplikací a klientských modelů.
  • Nejméně schopné, nejdůležitější zařízení: Síť přizpůsobte profilu tohoto zařízení.
  • Překážky ve fyzickém prostředí: Plán by měl obsahovat výšky stropů a rozmístění přístupových bodů by mělo brát ohled na překážky.
  • Útlum materiálu stěny: Plán by měl odpovídat typům použitých materiálů.
  • Aktivita radiofrekvenčního spektra: Plán by měl zohledňovat rušení mezi kanály pro optimalizaci výkonu.

Pochopení základů designu Wi-Fi vám pomůže dělat lepší rozhodnutí ohledně organizace vaší sítě a tím zlepšit celkový výkon Wi-Fi. K plánování existují i profesionální nástroje, které vám umožní modelovat a ověřit efektivitu vašeho návrhu.