Co je to VLAN a v čem nám může být užitečná?

18.05.2021

VLAN neboli virtuální lokální síť je v dnešní době běžná technologie, kterou používají zejména velké a střední firmy. I pro menší podniky nebo domácnosti však může být přínosná. Přečtěte si, k čemu přesně VLAN slouží a jaké jsou její výhody.

VLAN (Virtual Local Area Network) slouží k logickému rozdělení sítě nezávisle na fyzickém uspořádání. Rozděluje kabelová a bezdrátová zařízení v jedné síti do menších samostatných skupin. Jednotlivé VLANy jsou oddělené a pokud je mezi nimi potřebná komunikace, musí procházet routerem.

Pomocí VLAN můžeme tedy dosáhnout stejného efektu, jako kdybychom měli jednu skupinu zařízení připojenou do jednoho přepínače (nebo několika propojených přepínačů) a druhou skupinu do jiného přepínače (jiných propojených přepínačů). Jednalo by se o dvě nezávislé, fyzicky oddělené sítě. Pomocí VLAN můžeme takové dvě sítě vytvořit na jednom přepínači nebo několika propojených přepínačích. V praxi to znamená, že například pracovníci z jednoho oddělení, kteří jsou rozmístění po celé budově, ale jsou přiřazeni k jedné VLAN, mohou sdílet zdroje a šířku pásma, jako by byli připojení ke stejnému síťovému segmentu.

Jako příklad využití můžeme popsat připojení ve velké autodílně. V podniku se k síti připojují tři skupiny uživatelů: návštěvníci, mechanici a administrativní oddělení. Všechny tři skupiny využívají internet ve stejný čas. IT administrátor autodílny proto rozdělí tyto skupiny zařízení do tří oddělených VLAN. První VLAN s vlastním přístupovým bodem je určená pro návštěvníky, další pro mechaniky a jejich nástroje a vybavení a třetí pro administrativní pracovníky. Tímto způsobem se autodílna vyhne přetěžování sítě, vzájemnému ovlivňování kvality připojení a jsou také lépe chráněná důležitá data. V jiných typech podniků je situace obdobná, vhodný počet VLAN je individuální.

VLAN může najít své využití i v domácnostech. V běžné domácnosti bývá zároveň k síti připojených mnoho různých druhů zařízení v jedné velké skupině. Jednotlivá zařízení tedy ovlivňují kvalitu připojení u všech ostatních. To znamená, že pokud si ve stejnou dobu jeden člen domácnosti streamuje film, druhý hraje online hru a třetí je na online meetingu, kvalita připojení se snižuje všem a může dojít k výpadkům. Pomocí VLAN by se však mohla domácí síť rozdělit na několik nezávislých skupin: na skupinu domácích zařízení, jako je televize nebo herní konzole, dále skupinu zařízení internetu věcí, kam může patřit například chytrá lednice nebo vysavač, a skupinu pracovních zařízení, jako je notebook nebo tiskárna. VLANy zajistí, aby se jednotlivé skupiny zařízení navzájem neovlivňovaly a členové domácnosti mohou internet podle svých potřeb využívat naplno.

Jaké jsou tedy hlavní výhody VLAN?

  • Snadné segmentování sítě. Uživatelé, kteří spolu často komunikují, mohou být zařazeni do stejné VLAN bez ohledu na fyzické umístění.
  • VLANy jsou na sobě nezávislé, ale pokud spolu potřebují komunikovat, je možné je propojit routováním.
  • Zlepšení výkonu sítě snížením provozu (traffic).
  • Lepší ochrana citlivých informací a dat.
  • Zjednodušení správy zařízení. K přenastavení stačí překonfigurovat software, nemusí se fyzicky přepojovat.

Zauvažujte nad tím, jestli by právě pro váš podnik nebo domácnost VLAN mohla být užitečná. Další praktické informace o samotném nastavování a propojování VLAN můžete najít na stránkách www.kb.netgear.com.