AV přepínače NETGEAR jsou vybavené IGMP Plus. K čemu slouží?

06.09.2022

Plně spravované přepínače z AV řad M4250, M4300 a M4500 společnosti NETGEAR nabízí jedinečnou funkci zvanou IGMP Plus. Co dokáže? To se dozvíte v tomto článku.

Funkce IGMP Plus se používá ke konfiguraci virtuálních lokálních sítí (VLAN). Hlavním benefitem, který přináší, je zjednodušení systémové architektury. Umožňuje totiž uplatnit IGMP techniky napříč celou sítí AV přes IP (AVoIP) a poskytuje síťovým inženýrům snadnou implementaci automatického multicastového vysílání v layer 2 (druhé vrstvě) - a to pomocí jediného příkazu.

 U jiných dodavatelů přepínačů proces konfigurace multicast ProAV VLAN vyžaduje hned několik příkazů zadaných prostřednictvím příkazového řádku. To je poměrně složité a zvyšuje to pravděpodobnost chyby způsobené uživatelem.

Druhou výhodou je to, že při použití IGMP Plus multicastový provoz tolik nepřetěžuje síť a ta se pak nemusí potýkat s problémy s šířkou pásma a konektivitou.

Na obrázku níže můžete vidět příklad užití. Pomocí IGMP Plus je možné rychle nakonfigurovat středně velkou ProAV síťovou architekturu za užití jediného příkazu - na všech 17 přepínačích M4500.

Co je Layer 2 switching?

Layer 2 přepínání je nejjednodušší metoda rozhodování o tom, kam bude přijatý síťový rámec přeposlán a zakládá se na informacích z tzv. linkové vrstvy. Cílem je posílat rámce jen tam, kde jsou potřeba - rozhoduje se o správných směrech odeslání, přičemž se přepínač řídí podle cílové MAC adresy. V tabulce s informacemi o tom, za jakými porty přepínače se nacházejí zařízení s danou ethernetovou adresou, hledá přepínač shodu a tím získá číslo portu, kterým rámec odešle. Složitější metody přepínání jsou Layer 3 (používá informace ze síťové vrstvy) a Layer 4 (využívá informace z transportní vrstvy).

IGMP Plus tedy přináší zejména méně uživatelských chyb při navrhování sítí a umožňuje spolehlivější nasazení AVoIP řešení. Další podrobnosti o této funkci najdete na tomto odkaze: https://community.netgear.com/ejquo23388/attachments/ejquo23388/en-business-pro-av-over-ip-switches/193/2/WP_%20IGMP%20Plus_7Jan22.pdf